Khách sạn Erato Boutique – Phường 2

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 6296 8568
Trang web http://eratoboutiquehotel.com/
Tọa độ 10.813.194.399.999.900, 1.066.678.462

 


Địa chỉ Khách sạn Erato Boutique ở đâu?

44 Hồng Hà, Phường 2, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Erato Boutique như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Erato Boutique là:

Khách sạn Erato Boutique có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Erato Boutique là: http://eratoboutiquehotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Thiên Phúc Hotel - Hoằng Thanh