Nhà Nghỉ Minh Châu – Vĩnh Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 48 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam
Số điện thoại 0372 548 077
Trang web
Tọa độ 164.608.082, 1.075.882.252

 


Địa chỉ Nhà Nghỉ Minh Châu ở đâu?

48 Đ. Ngô Quyền, Vĩnh Ninh, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 530000, Việt Nam

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Châu như thế nào?

Giờ làm việc của Nhà Nghỉ Minh Châu là:

Nhà Nghỉ Minh Châu có website không?

Địa chỉ trang web của Nhà Nghỉ Minh Châu là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SKY HOTEL Thanh Hóa - TT. Nhồi