Khách sạn Flora Quy Nhơn – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 27 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3746 679
Trang web
Tọa độ 13.752.457, 10.921.438.619.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Flora Quy Nhơn ở đâu?

27 Chương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Flora Quy Nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Flora Quy Nhơn là:

Khách sạn Flora Quy Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Flora Quy Nhơn là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Thương Mại Hotel - Dien Chau