Khách sạn Galaxy – Phường 7

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 69P5+JWX, Đường số 1, Phường 7, Bến Tre, Việt Nam
Số điện thoại 0395 666 114
Trang web https://www.tourdulichbentre.com/khach-san-nha-nghi/257-khach-san-galaxy-ben-tre
Tọa độ 102.366.007, 10.635.986.799.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Galaxy ở đâu?

69P5+JWX, Đường số 1, Phường 7, Bến Tre, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Galaxy như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Galaxy là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Công Ty Cổ Phần Quang Minh - Hòa Sơn