Khách sạn H79 Hotel – Phường 4

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 7b Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3844 4547
Trang web
Tọa độ 108.006.178, 10.666.013.369.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn H79 Hotel ở đâu?

7b Đ. Cộng Hòa, Phường 4, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn H79 Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn H79 Hotel là:

Khách sạn H79 Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn H79 Hotel là:

Hình ảnh

Xem thêm:  victor hotel Dong Hoi - Hải Đình