KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND – Thành phố Hạ Long

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 42 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 091 245 85 25
Trang web
Tọa độ 20.959.215.399.999.900, 10.704.701.349.999.900

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND ở đâu?

42 Bãi Cháy, Thành phố Hạ Long, Quảng Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND là:

KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN HẠ LONG DIAMOND là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn misa - Nguyễn Văn Cừ