Khách sạn Hà Nội – Ph.Gia Cẩm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2191 Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam
Số điện thoại 0210 3849 950
Trang web
Tọa độ 21.323.181.299.999.900, 10.538.372.609.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Hà Nội ở đâu?

2191 Đường Hùng Vương, Ph.Gia Cẩm, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hà Nội như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hà Nội là:

Khách sạn Hà Nội có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hà Nội là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Tiến Minh Quân - Mỹ Phong