Khách Sạn Haengbok – Đại Phúc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 51 Lê Chân, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 097 988 92 63
Trang web
Tọa độ 211.746.499, 1.060.756.796

 


Địa chỉ Khách Sạn Haengbok ở đâu?

51 Lê Chân, Đại Phúc, Bắc Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Haengbok như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Haengbok là:

Khách Sạn Haengbok có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Haengbok là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Long Tỵ Hotel - Phường 5