Khách sạn Hoa Đông – Lê Hồng Phong

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Đối diện Cổng chính Đại Học Công nghiệp Hà Nội, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 18000, Việt Nam
Số điện thoại 0843 381 666
Trang web http://hoadonghotel.vn/
Tọa độ 20.540.758.399.999.900, 1.058.978.016

 


Địa chỉ Khách sạn Hoa Đông ở đâu?

Đối diện Cổng chính Đại Học Công nghiệp Hà Nội, Ngô Gia Tự, Lê Hồng Phong, Phủ Lý, Hà Nam 18000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa Đông như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoa Đông là:

Khách sạn Hoa Đông có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoa Đông là: http://hoadonghotel.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn 3HG - Tân Thịnh