Khách Sạn Hoa Dương – Lý Thái Tổ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Hàng Mắm, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Số điện thoại 024 3926 1686
Trang web
Tọa độ 21.033.829, 10.585.518.599.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Dương ở đâu?

1 Hàng Mắm, Lý Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Dương là:

Khách Sạn Hoa Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Dương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  LONG VŨ HOTEL - Vĩnh Trại