Khách Sạn Hoa Mai – P. Minh Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44 17 tháng 8, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam
Số điện thoại 0207 3825 648
Trang web https://manmo.vn/detail/khach-san-hoa-mai-1-1.html
Tọa độ 218.220.147, 10.521.546.049.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Mai ở đâu?

44 17 tháng 8, P. Minh Xuân, Tuyên Quang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tama House - Khu phố 1