Khách Sạn Hoa Mai – Phường Hải Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 187 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3825 831
Trang web
Tọa độ 174.816.739, 10.661.608.609.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoa Mai ở đâu?

187 Lý Thường Kiệt, Phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoa Mai là:

Khách Sạn Hoa Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoa Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  ALOHA Coffee & Hostel - Đồng Mỹ