Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) – Cao Bằng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Số 14 Phố Kim Đồng P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam
Số điện thoại 098 678 57 86
Trang web http://khach-san-hoa-viet.business.site/
Tọa độ 226.662.137, 1.062.610.129

 


Địa chỉ Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) ở đâu?

Số 14 Phố Kim Đồng P. Hợp giang, Cao Bằng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) như thế nào?

Giờ làm việc của Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) là:

Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) có website không?

Địa chỉ trang web của Khach san Hoa Việt (Hoa Viet Homestay) là: http://khach-san-hoa-viet.business.site/

Hình ảnh

Xem thêm:  Que Huong Hotel - Tx. Cửa Lò