Khách sạn Hoàng Gia – TT. Tràm Chim

Thông tin liên hệ

Địa chỉ MH85+RRX, Cách Mạng Tháng 8, TT. Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3829 678
Trang web http://www.hotel84.com/dong-thap/khach-san-hoang-gia.html
Tọa độ 10.667.100.099.999.900, 1.055.596.138

 


Địa chỉ Khách sạn Hoàng Gia ở đâu?

MH85+RRX, Cách Mạng Tháng 8, TT. Tràm Chim, Tam Nông, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Gia như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Gia là:

Hình ảnh

Xem thêm:  The Nam An Villa Hoi An - Cẩm Sơn