Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 – Tân An

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 60 Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 90000, Việt Nam
Số điện thoại 093 946 23 57
Trang web
Tọa độ 100.312.427, 10.578.603.629.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 ở đâu?

60 Đường Nguyễn An Ninh, Tân An, Ninh Kiều, Cần Thơ 90000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 là:

Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Hải Đăng 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Tra Vinh Lodge - Nhị Long