Khách Sạn Hoàng Hảo – Thắng Lợi

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 276 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3759 677
Trang web
Tọa độ 139.711.144, 1.080.325.038

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Hảo ở đâu?

276 Lê Duẩn, Thắng Lợi, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Hảo như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Hảo là:

Khách Sạn Hoàng Hảo có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Hảo là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Bamboo Hotel Pleiku - Phù Đổng