Khách sạn Hoàng Mai – Hiệp Ninh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Nguyễn Hữu Thọ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 800000, Việt Nam
Số điện thoại 0276 3888 979
Trang web
Tọa độ 11.322.662, 10.612.086

 


Địa chỉ Khách sạn Hoàng Mai ở đâu?

130 Nguyễn Hữu Thọ, Hiệp Ninh, Tây Ninh, 800000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Mai như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hoàng Mai là:

Khách sạn Hoàng Mai có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hoàng Mai là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Phu Cuong Hotel - Ca Mau - Phường 4