KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 191A Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3857 666
Trang web http://khachsanhoangson.com/
Tọa độ 100.469.526, 1.057.882.293

 


Địa chỉ KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN ở đâu?

191A Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ 900000, Việt Nam

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN như thế nào?

Giờ làm việc của KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN là:

KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN có website không?

Địa chỉ trang web của KHÁCH SẠN HOÀNG SƠN là: http://khachsanhoangson.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Halong Boutique Hotel - Street