Khách Sạn Hoàng Vũ – Vĩnh Trại

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 191 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam
Số điện thoại 0205 3870 004
Trang web
Tọa độ 21.854.343.399.999.900, 1.067.660.827

 


Địa chỉ Khách Sạn Hoàng Vũ ở đâu?

191 Lê Lợi, Vĩnh Trại, Thành phố Lạng Sơn, Lạng Sơn, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Vũ như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hoàng Vũ là:

Khách Sạn Hoàng Vũ có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hoàng Vũ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà Hàng & Khách Sạn Yang Sing - Tân Lợi