Khách Sạn Hồng Anh – Phan Rang – Mỹ Bình

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130a Nguyễn Thị Minh Khai, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam
Số điện thoại 0259 6502 468
Trang web https://khachsanhonganh.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 11.576.222.399.999.900, 1.090.226.295

 


Địa chỉ Khách Sạn Hồng Anh - Phan Rang ở đâu?

130a Nguyễn Thị Minh Khai, Mỹ Bình, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận 660000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hồng Anh - Phan Rang như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hồng Anh – Phan Rang là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Motel (Nhà Nghỉ) Hoa Khang Hồng Ngự - Phường An Thạnh