Khách Sạn Hùng Vương – P. Hội Thương

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Lê Lợi, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam
Số điện thoại 0269 3824 270
Trang web
Tọa độ 13.976.447.499.999.900, 1.080.063.574

 


Địa chỉ Khách Sạn Hùng Vương ở đâu?

2 Lê Lợi, P. Hội Thương, Thành phố Pleiku, Gia Lai 600000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hùng Vương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hùng Vương là:

Khách Sạn Hùng Vương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Hùng Vương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Kontu homestay - Đắk Blà