Khách Sạn Hương Bưởi – Đông Hưng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Tân Sơn, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0227 6534 666
Trang web https://m.facebook.com/hotelhuongbuoi/?ref=bookmarks
Tọa độ 205.808.857, 10.636.598.079.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Hương Bưởi ở đâu?

Tân Sơn, Đông Hưng, Thái Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Hương Bưởi như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Hương Bưởi là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hanoi Nostalgia Hotel & Spa - Hàng Buồm