Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo – TT. Tam Đảo

Thông tin liên hệ

Địa chỉ dốc Tam Đảo, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam
Số điện thoại 0211 3824 258
Trang web http://www.huongsonhotels.com/
Tọa độ 214.570.169, 1.056.453.557

 


Địa chỉ Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo ở đâu?

dốc Tam Đảo, TT. Tam Đảo, Tam Đảo, Vĩnh Phúc, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo là:

Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Hương Sơn Tam Đảo là: http://www.huongsonhotels.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Minh Kiều - Phường 1