Khách Sạn Khánh Linh – TT. Thắng

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 14 ĐT188, TT. Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0376 893 333
Trang web
Tọa độ 213.549.257, 1.059.816.414

 


Địa chỉ Khách Sạn Khánh Linh ở đâu?

14 ĐT188, TT. Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Khánh Linh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Khánh Linh là:

Khách Sạn Khánh Linh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Khánh Linh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Huu Nghi Hotel - Minh Khai