Khách Sạn Khoa Thanh – Chiềng Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ M32H+V3P, Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 098 751 66 68
Trang web
Tọa độ 20.652.208.299.999.900, 1.050.776.977

 


Địa chỉ Khách Sạn Khoa Thanh ở đâu?

M32H+V3P, Chiềng Châu, Mai Châu, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Khoa Thanh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Khoa Thanh là:

Khách Sạn Khoa Thanh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Khoa Thanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Carambola Bungalow - Phong NHA