Quảng Ninh Gate Hotel Container – tx. Đông Triều

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Khu du lịch quảng ninh gate, tx. Đông Triều, Quảng Ninh 02406, Việt Nam
Số điện thoại 0856 666 316
Trang web
Tọa độ 21.117.693, 10.647.121.899.999.900

 


Địa chỉ Quảng Ninh Gate Hotel Container ở đâu?

Khu du lịch quảng ninh gate, tx. Đông Triều, Quảng Ninh 02406, Việt Nam

Giờ làm việc của Quảng Ninh Gate Hotel Container như thế nào?

Giờ làm việc của Quảng Ninh Gate Hotel Container là:

Quảng Ninh Gate Hotel Container có website không?

Địa chỉ trang web của Quảng Ninh Gate Hotel Container là:

Hình ảnh

Xem thêm:  NEW HELLO HOTEL BAC NINH - 96 Đ. Lê Thái Tổ