Khách sạn Kiệt Hồng – Vĩnh Thanh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 40 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 096 968 75 46
Trang web https://kiethonghotel.com/
Tọa độ 100.112.051, 10.507.760.049.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Kiệt Hồng ở đâu?

40 Nguyễn Công Trứ, Vĩnh Thanh, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Kiệt Hồng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Kiệt Hồng là:

Khách sạn Kiệt Hồng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Kiệt Hồng là: https://kiethonghotel.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn An Nhiên - Tân An