Khách sạn Kim Băng – Bình Dương – Chánh Nghĩa

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 22 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3515 888
Trang web http://www.khachsankimbang.com/
Tọa độ 10.976.215.199.999.900, 1.066.640.864

 


Địa chỉ Khách sạn Kim Băng - Bình Dương ở đâu?

22 Đường Trần Phú, Chánh Nghĩa, Thủ Dầu Một, Bình Dương 75000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Kim Băng - Bình Dương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Kim Băng – Bình Dương là:

Khách sạn Kim Băng - Bình Dương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Kim Băng – Bình Dương là: http://www.khachsankimbang.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Old Quarter Hotel 1961 - Lý Thái Tổ