Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt – Phường 8

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 217 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 0263 3555 217
Trang web http://kyhoahotel.com.vn/dalat/#1
Tọa độ 11.968.274.599.999.900, 10.844.380.249.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt ở đâu?

217 Đường Phù Đổng Thiên Vương, Phường 8, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt là:

Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Kỳ Hòa Đà Lạt là: http://kyhoahotel.com.vn/dalat/#1

Hình ảnh

Xem thêm:  SOJO HOTEL LANG SON - Mai Pha