Khách sạn Osaka – Trung Bính

Thông tin liên hệ

Địa chỉ FJFJ+9HX, Trần Hưng Đạo, Trung Bính, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0232 3533 686
Trang web
Tọa độ 17.473.485.699.999.900, 1.066.314.888

 


Địa chỉ Khách sạn Osaka ở đâu?

FJFJ+9HX, Trần Hưng Đạo, Trung Bính, Tp. Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Osaka như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Osaka là:

Khách sạn Osaka có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Osaka là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Star Hotel - Phường 1