Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre – Phường Bến Thành

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3823 9269
Trang web https://www.libertycentralsaigoncentre.com/
Tọa độ 107.736.473, 10.669.868.199.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre ở đâu?

179 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Thành, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre là:

Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Liberty Central Sài Gòn Centre là: https://www.libertycentralsaigoncentre.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn 24h - Hưng Bình