New Wave Hotel – Phường Thắng Tam

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 151 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3535 333
Trang web http://www.newwavehotel.net/
Tọa độ 10.340.588, 1.070.926.872

 


Địa chỉ New Wave Hotel ở đâu?

151 Thùy Vân, Phường Thắng Tam, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của New Wave Hotel như thế nào?

Giờ làm việc của New Wave Hotel là:

New Wave Hotel có website không?

Địa chỉ trang web của New Wave Hotel là: http://www.newwavehotel.net/

Hình ảnh

Xem thêm:  Sun River Hotel - Hải Châu 1