Khách sạn Phú Tài Center – Bùi thị Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 56 Âu Cơ, Bùi thị Xuân, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 3841 635
Trang web http://www.facebook.com/PhuTaiCenterhotel
Tọa độ 13.768.516.799.999.900, 10.914.920.319.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Phú Tài Center ở đâu?

56 Âu Cơ, Bùi thị Xuân, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phú Tài Center như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phú Tài Center là:

Khách sạn Phú Tài Center có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phú Tài Center là: http://www.facebook.com/PhuTaiCenterhotel

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn 89 Cao Bằng - P. Hợp giang