Khách Sạn Mai Khanh – Phường An Thạnh

Thông tin liên hệ

Địa chỉ R84W+HMM, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường An Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3589 919
Trang web
Tọa độ 108.064.602, 1.053.466.773

 


Địa chỉ Khách Sạn Mai Khanh ở đâu?

R84W+HMM, Đường Lê Thị Hồng Gấm, Phường An Thạnh, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Mai Khanh như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Mai Khanh là:

Khách Sạn Mai Khanh có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Mai Khanh là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Lavender Hotel Hai Phong - Đông Hải 1