Khách sạn Mira – Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn – Nguyễn Văn Cừ

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 11A Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam
Số điện thoại 0256 6288 488
Trang web http://miraquynhon.com/
Tọa độ 13.761.678, 1.092.194.032

 


Địa chỉ Khách sạn Mira - Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn ở đâu?

11A Ngô Mây, Nguyễn Văn Cừ, Thành phố Qui Nhơn, Bình Định, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Mira - Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Mira – Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn là:

Khách sạn Mira - Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Mira – Khách sạn gần biển ở Quy Nhơn là: http://miraquynhon.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Beijing - Hà Huy Tập