Khách Sạn Mường Thanh Sapa – Phường

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 044 Ngũ Chỉ Sơn, Phường, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam
Số điện thoại 0214 3887 755
Trang web http://sapa.muongthanh.vn/
Tọa độ 22.337.764.699.999.900, 10.384.798.599.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Mường Thanh Sapa ở đâu?

044 Ngũ Chỉ Sơn, Phường, Sa Pa, Lào Cai, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Mường Thanh Sapa như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Mường Thanh Sapa là:

Khách Sạn Mường Thanh Sapa có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Mường Thanh Sapa là: http://sapa.muongthanh.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  Nhà nghỉ Yến Anh - Long Thành Trung