Khách Sạn Mỹ Hương – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 156 Đoàn Thị Điểm, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 0292 3821 350
Trang web
Tọa độ 100.520.517, 1.057.748.568

 


Địa chỉ Khách Sạn Mỹ Hương ở đâu?

156 Đoàn Thị Điểm, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Mỹ Hương như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Mỹ Hương là:

Khách Sạn Mỹ Hương có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Mỹ Hương là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Sandunes Beach Resort & Spa - Thành phố Phan Thiết