Khách sạn Ngân Long – Cần Thơ – Cái Khế

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 147 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam
Số điện thoại 090 780 37 03
Trang web https://khachsannganlongcantho.business.site/?utm_source=gmb&utm_medium=referral
Tọa độ 10.046.373.599.999.900, 1.057.870.372

 


Địa chỉ Khách sạn Ngân Long - Cần Thơ ở đâu?

147 Trần Văn Khéo, Cái Khế, Ninh Kiều, Cần Thơ, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngân Long - Cần Thơ như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngân Long – Cần Thơ là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ba Cơ Boutique Hotel & Restaurant - Tp. Tam Kỳ