Khách sạn Ngọc Hưng – Phường 9

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 62/9 Võ Văn Kiệt, Phường 9, Vĩnh Long, Việt Nam
Số điện thoại 0270 3837 989
Trang web
Tọa độ 10.248.274.799.999.900, 10.595.839.799.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Hưng ở đâu?

62/9 Võ Văn Kiệt, Phường 9, Vĩnh Long, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Hưng là:

Khách sạn Ngọc Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ngọc Hưng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  SANDALS HOTEL - Phường 1