Khách sạn Ngọc Phú – Châu Phú A

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 25 Đống Đa, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0296 3866 484
Trang web
Tọa độ 107.117.097, 105.118.635

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Phú ở đâu?

25 Đống Đa, Châu Phú A, Châu Đốc, An Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Phú như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Phú là:

Khách sạn Ngọc Phú có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ngọc Phú là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Sao Mai - p. Bình Khánh