Khách sạn Ngọc Quý – Thanh Son

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Hoàng Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam
Số điện thoại 0848 440 658
Trang web
Tọa độ 115.700.741, 10.899.843.159.999.900

 


Địa chỉ Khách sạn Ngọc Quý ở đâu?

Hoàng Diệu, Thanh Son, Phan Rang-Tháp Chàm, Ninh Thuận, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Quý như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Ngọc Quý là:

Khách sạn Ngọc Quý có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Ngọc Quý là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Hotel Đông Bảo - Châu Phú B