Plum Tree Homestay – Cẩm Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 163/6 Trần Nhân Tông, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0836 767 875
Trang web
Tọa độ 158.785.662, 10.834.609.239.999.900

 


Địa chỉ Plum Tree Homestay ở đâu?

163/6 Trần Nhân Tông, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Plum Tree Homestay như thế nào?

Giờ làm việc của Plum Tree Homestay là:

Plum Tree Homestay có website không?

Địa chỉ trang web của Plum Tree Homestay là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách sạn Đông Hoà - Thị xã