Khách Sạn Phi Long 2 – Tp. Thủ Dầu Một

Thông tin liên hệ

Địa chỉ Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0274 3837 533
Trang web
Tọa độ 10.964.373.499.999.900, 1.066.850.044

 


Địa chỉ Khách Sạn Phi Long 2 ở đâu?

Phú Hòa, Tp. Thủ Dầu Một, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phi Long 2 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phi Long 2 là:

Khách Sạn Phi Long 2 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phi Long 2 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Ba Hung Homestay - Bình Hoà Phước