Khách sạn Phố Hội 1 – Cẩm Châu

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 2 Trần Phú, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam
Số điện thoại 0235 3861 633
Trang web
Tọa độ 158.771.989, 1.083.319.277

 


Địa chỉ Khách sạn Phố Hội 1 ở đâu?

2 Trần Phú, Cẩm Châu, Hội An, Quảng Nam, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Phố Hội 1 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Phố Hội 1 là:

Khách sạn Phố Hội 1 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Phố Hội 1 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Gold Hotel - Phú Hội