Khách Sạn Phúc Hưng – Vĩnh Lạc

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 44-45 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam
Số điện thoại 0297 3943 356
Trang web
Tọa độ 99.922.886, 105.085.864

 


Địa chỉ Khách Sạn Phúc Hưng ở đâu?

44-45 Lạc Hồng, Vĩnh Lạc, Rạch Giá, Kiên Giang, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phúc Hưng như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phúc Hưng là:

Khách Sạn Phúc Hưng có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phúc Hưng là:

Hình ảnh

Xem thêm:  A ; Em Hotel - Dong Du - Phước Kiển