Khách Sạn Phượng Hoàng 3 – P. Lam Sơn

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 96 Đường Lê Hoàn, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 40000, Việt Nam
Số điện thoại 091 329 38 02
Trang web
Tọa độ 198.079.051, 10.577.928.949.999.900

 


Địa chỉ Khách Sạn Phượng Hoàng 3 ở đâu?

96 Đường Lê Hoàn, P. Lam Sơn, Thành phố Thanh Hóa, Thanh Hoá 40000, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phượng Hoàng 3 như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phượng Hoàng 3 là:

Khách Sạn Phượng Hoàng 3 có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phượng Hoàng 3 là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Duy Anh Hotel - P. Bình Hàn