Khách Sạn Phương Lâm – Phư Lâm

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 186 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam
Số điện thoại 0218 3524 893
Trang web
Tọa độ 20.819.735.299.999.900, 1.053.405.374

 


Địa chỉ Khách Sạn Phương Lâm ở đâu?

186 Cù Chính Lan, Phư Lâm, Hòa Bình, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Phương Lâm như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Phương Lâm là:

Khách Sạn Phương Lâm có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Phương Lâm là:

Hình ảnh

Xem thêm:  Nguyen Tuan Guesthouse - Phường 6