Khách Sạn Pilgrimage Village – Thủy Xuân

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 130 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3885 461
Trang web http://www.pilgrimagevillage.com/
Tọa độ 164.248.778, 1.075.796.381

 


Địa chỉ Khách Sạn Pilgrimage Village ở đâu?

130 Minh Mạng, Thủy Xuân, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Pilgrimage Village như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Pilgrimage Village là:

Khách Sạn Pilgrimage Village có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Pilgrimage Village là: http://www.pilgrimagevillage.com/

Hình ảnh

Xem thêm:  Khách Sạn Bảo An - Đông Thành