Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat – Phường 3

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 39 Đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 028 7306 0600
Trang web https://www.facebook.com/relaxhotelbyixorat
Tọa độ 119.248.622, 1.084.363.966

 


Địa chỉ Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat ở đâu?

39 Đường An Bình, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat như thế nào?

Giờ làm việc của Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat là:

Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat có website không?

Địa chỉ trang web của Khách Sạn Relax Hotel by Ixorat là: https://www.facebook.com/relaxhotelbyixorat

Hình ảnh

Xem thêm:  The Scarlett Boutique Hotel Hue - Phú Hội