Khách sạn Rex – Phường 1

Thông tin liên hệ

Địa chỉ 1 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3852 135
Trang web http://www.rexhotelvungtau.vn/
Tọa độ 103.485.747, 1.070.727.352

 


Địa chỉ Khách sạn Rex ở đâu?

1 Lê Quý Đôn, Phường 1, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Khách sạn Rex như thế nào?

Giờ làm việc của Khách sạn Rex là:

Khách sạn Rex có website không?

Địa chỉ trang web của Khách sạn Rex là: http://www.rexhotelvungtau.vn/

Hình ảnh

Xem thêm:  SAOLA Apartment & Hotel Lach Tray - Lạch Tray